TALPA Koruma İşsizlik Poliçesi

Pilot Koruma Sigortası TALPA üyeliği aktif olarak mesleğini icra eden pilotlara bazı istenmeyen durumlarda güvence sağlar. TALPA: Turkey Airline Pilot’s Association (Türkiye Havayolu Pilotları Derneği)

En İyi Pilot Koruma Sigortası

Herhangi bir durumun sigorta kapsamında değerlendirilebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde meydana gelmesi şartı aranır. Vefat, ferdi kaza, sürekli sakatlık, hukuksal koruma, işsizlik gibi rizikolar belli şartlara bağlanarak, teminatlara dâhil edilmiştir.

Pilot Koruma Sigortası Teminat Limitleri

Vefat: 200.000 TL

Sürekli Sakatlık: 200.000 TL

Hukuksal Koruma Teminatı 10.000 TL

İşszilik Teminatı 120.000 TL (6 ay süresince net 20.000 Türk Lirası)

Hukuksal Koruma Teminatı

Pilotların taraf oldukları sözleşmeler nedeniyle ortaya çıkan hukuki sorunların çözümüne maddi güvence sağlar. Ayrıca pilotların yasalar önünde kendi haklarını aramaları için gerekli yasal süreçler için güvence sağlanmış olur. Pilot Koruma Sigortası ayrıca kişilerin birinci dereceden aile fertlerine de poliçe şartlarında belirtilen durumlar için hukuksal koruma sağlar.

7 Days Sigorta
Aracılık Hizmetleri A.Ş

Hızlı geri dönüş ve bilgilendirme almak istiyorsanız bizlere;

- Whatsapp veya

- Form Doldurarak

Ulaşabilirsiniz.

  Sigorta Teklifi İste

  Soru: 7 + 9

  Lisans Kaybı Sigortası

  Talpa lisans kaybı sigortası

  lisans kaybı sigortası nedir

  lisans kaybı poliçesi

  TALPA Koruma İşsizlik Poliçesi

  TALPA Koruma İşsizlik Poliçesi

  lisans kaybı sigortası

  LİSANS KAYBI VE GEÇİCİ LİSANS KAYBI

  Poliçenin ilk şartı TALPA (Türkiye Hava Yolları Derneği)’ya üye olmaktır.
  AZAMİ YAŞ SINIRI: 65 yaş
  COVID-19 Kapsam içindedir.
  Pilot Koruma Sigortası TALPA üyeliği aktif olarak mesleğini icra eden pilotlara bazı istenmeyen durumlarda güvence sağlar. TALPA: Turkey Airline Pilot’s Association (Türkiye Havayolu Pilotları Derneği)
  lisans kaybı sigortası

  KALICI LİSANS KAYBI:

  Sigorta Bedelinin %100’ü psikolojik veya psikiyatrik hastalığa bağlı olması durumunda %25’i karşılar. Poliçede bekleme süresi yoktur, aynı gün geçerlidir. Lisans Kaybı olduğunda ödemeyi 180 günde yapar.
  Kalıcı Lisans Kaybı Teminatları:
  100.000 USD – 150.000 USD – 200.000 USD – 300.000 USD
  pilot lisans kaybı sigortası

  GEÇİCİ LİSANS KAYBI:

  Lisans Kaybında seçilen teminatın (bedelin) aylık %2 sidir. Psikolojik veya psikiyatrik hastalığa bağlı olması durumunda seçilen teminatın (bedelin) aylık %0,5’ dir.
  90 gün üzerindeki raporlar da ödeme yapar.
  Aylık Teminatları 2.000USD – 3.000USD – 4.000USD -6.000USD dir.
  Sigorta 1 yıllıktır. 6 TAKSİT ödeme imkanı vardır. Her yenileme yılında %10 indirim verir. Poliçeyi kesmeye tek yetkili 7 Days Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. dir.
  Sigorta 1 yıllıktır, yıl sonunda tüm dönemi hasarsız bitirdiyseniz ödemenizin %10’unu iade eder. 6 TAKSİT ile ödeme imkanı vardır. Poliçeyi kesmeye tek yetkili 7 Days Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. dir.
  talpa lisans kaybı sigortası

  TALPA Koruma İşsizlik Poliçesi

  Pilot Koruma Sigortası TALPA üyeliği aktif olarak mesleğini icra eden pilotlara bazı istenmeyen durumlarda güvence sağlar. TALPA: Turkey Airline Pilot’s Association (Türkiye Havayolu Pilotları Derneği)
  talpa lisans kaybı

  En İyi Pilot Koruma Sigortası

  Herhangi bir durumun sigorta kapsamında değerlendirilebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde meydana gelmesi şartı aranır.
  Vefat, ferdi kaza, sürekli sakatlık, hukuksal koruma, işsizlik gibi rizikolar belli şartlara bağlanarak, teminatlara dâhil edilmiştir.
  Vefat: 200.000 TL
  Sürekli Sakatlık: 200.000 TL
  Hukuksal Koruma Teminatı 10.000 TL
  İşszilik Teminatı 120.000 TL (6 ay süresince net 20.000 Türk Lirası)
  Pilotların taraf oldukları sözleşmeler nedeniyle ortaya çıkan hukuki sorunların çöüzümüne maddi güvence sağlar.
  Ayrıca pilotların yasalar önünde kendi haklarını aramaları için gerekli yasal süreçler için güvence sağlanmış olur.
  Pilot Koruma Sigortası ayrıca kişilerin birinci dereceden aile fertlerine de poliçe şartlarında belirtilen durumlar için hukuksal koruma sağlar.

  Pilot Lisans Kaybı Sigortası Nedir?

  Pilot Lisans Kaybı Sigortası Neden Yapılır?

  Pilot lisans kaybı sigortası, uçuş lisansı olan pilotların lisansını kullanamadığı durumlarda zararlarını güvence altına alan bir havacılık sigortası çeşididir. Pilotların herhangi bir durumda bedensel zarar görmesi sonucu lisansını kullanamaması durumunda kullanılan bir sigortadır. Havacılık sigortaları, pilotlar gibi havacılık, uçuş veya taşımacılık yapan kişi veya kuruluşların faaliyetleri sırasında ortaya çıkan maddi veya bedensel zararlara veya kayıplara karşı sorumlulukları güvence altına alan sigorta çeşitlerini içerir. Havacılık sigortaları arasında önemli bir yeri olan pilotlar için lisans kayıp sigortası veya tazminatları, pilotlar açısından nitelikli bir güvencedir.

  Pilot Lisans Kaybı Sigortası’na Neden İhtiyaç Duyulur?

  Pilotlar, uçak veya helikopter gibi hava araçlarını kullanan havacılık uzmanlarıdır. Uçuş faaliyetlerinde bulunabilmeleri için uçuş lisansı ya da geçerlilik belgesi almaları gerekir. Pilotlar, bazı durumlarda lisanlarını geçici veya kalıcı olarak kullanamayabilirler. Örneğin; uzun süren bir hastalık, çeşitli kazalar, yaralanmalar veya bedene zarar veren herhangi bir olay sebebiyle uçuş faaliyetlerine devam edemeyebilirler. Bu süre zarfında uçuş lisanslarını kullanamayan pilotlar, önemli oranda gelir kaybına veya maddi zarara uğrayabilir..
  Bu gibi durumlarda pilot lisans kayıp sigortası gündeme gelmektedir. Bu havacılık sigortası çeşidi, genel olarak pilotların uçuş lisanlarını veya geçerlilik belgelerini kullanamadıkları durumlarda uğrayacakları zararlara karşı bir güvencedir. Bu sebeple pilotların iş göremezlik durumlarında ihtiyaç duyduğu bir sigorta çeşididir..

  Pilot Lisans Kaybı Sigortası Kapsamı Nedir?

  Havacılık sigortalarının kapsamları, spesifik bazı şartlara göre belirlenmiştir. Pilotlar için lisans kaybı sigortası da, bazı durumları kapsar ve kapsam dışı tutulduğu durumlar da vardır. Bu sigortanın verdiği güvenceler için profesyonel danışmanlık hizmeti alınmalıdır.
  Pilot lisans kaybı sigortası azami yaş sınırı 65’tir. Altmış bir yaş ve üzeri pilotlar için sigortanın sağladığı güvence, herhangi bir kaza sebebiyle bedensel yaralanmalarla sınırlı tutulmuştur. Kalıcı lisans kaybı (uzun süreli uçamaz tazminatı) durumunda bekleme süresi 180 gün olan sigortanın teminatları; 100 bin dolar, 150 bin dolar ve 200 bin dolardır. Geçici lisans kaybı durumunda sigorta teminatları ise, lisans kaybı teminatının aylık %2’sidir.

  Pilot Lisans Kaybı Sigortası Hakkında Önemli Bilgiler

  Lisans kaybı sigortası

  teminatı bazı durumlarda otomatik olarak kesilebilir. Bu durumlar; pilotun sigortanın teminat verdiği uçuşa elverişsizlik hali dışında işle ilişiğinin kesilmesi; pilotun ölmesi, Uzun Süreli Uçamaz Tazminatı ödenmesi, azami yaş sınırına ulaşmasıdır.
  Prim ödemesi, vadesinden itibaren 30 gün süre içinde yapılmazsa sigortacı poliçeyi iptal edebilir veya teminat askıya alınabilir.

  Lisans Kaybı Sigortası Hakkında Önemli Bilgiler

  Pilotlar, uçuşa elverişsizlik durumu ortaya çıktığı tarihten itibaren 60 gün içinde iş göremezlik durumunu sigortacıya bildirmekle mükelleftir. Yıllık izin dışında görevinden 30 günden fazla süre ayrı kalan pilotlar, sigortacıyı bilgilendirmelidir.
  Yıllık yapılan lisans kaybı sigortası kapsamında ödenen primler hayat sigortası gibi geri ödenmez. Sadece yıllık yüzde 10 hasarsızlık indirimi uygulanır.
  Herhangi bir sağlık sorunu veya iş göremezlik durumuna yol açan fiziksel ve bedensel zarar sebebiyle teminat bedeli almaya hak kazanan sigortalı pilotlara ödeme yapmayan sigortacı, büyük miktarlarda tazminat ödemek zorunda kalabilir.

  Talpa Pilot Koruma Sigortası Nedir ?

  Pilot Koruma Sigortası TALPA üyeliği aktif olarak mesleğini icra eden pilotlara bazı istenmeyen durumlarda güvence sağlar.
  TALPA: Turkey Airline Pilot’s Association (Türkiye Havayolu Pilotları Derneği)
  Pilotluk mesleği diğer birçok meslekten farklı olarak, kendine özgü riskleri barındırır. Uçak kazalarında, pilotun yaralanması hatta vefatı, yolcuların başına gelen yaralanmalar vb. birçok durumla karşılaşma ihtimali vardır. Pilotlar görev itibarıyla başka insanların hayatlarından dolaylı olarak sorumludur. Bir bakıma yolcuların hayatları pilotlara bağlıdır. Bununla birlikte, herkesin başına gelebilecek hastalıklar, sakatlıklar, kazalar ve vefat durumlarıyla karşılaşma ihtimalleri vardır.
  Pilot Koruma Sigortası sayesinde söz konusu olumsuzluklarla ilgili süreçler, maddi limitler çerçevesinde teminat altına alınmış olur.

  En İyi Pilot Koruma Sigortası

  Pilotluk mesleğini icra edenler, dışardan görünenden farklı olarak, mesleğin riskli olduğunun farkındadır. Aynı şekilde sigorta şirketleri de pilotluk mesleğinden doğabilecek risklerin ciddiyetini çok iyi bilir. Bu nedenle, Pilot Koruma Sigortası için seçim yaparken, sizi en iyi şekilde güvence altına alan teklifi araştırmak ve seçmek önemlidir.
  Bu noktada, teminatlar, kapsam ve şartlar anlamında TALPA Pilot Koruma Sigortası örnek alınabilir. TALPA üyeliği ve meslek hayatı aktif olarak devam eden pilotların, görev başında yaşayabilecekleri olumsuzluklar için maddi güvence sağlar. Pilotluk dışında kalan meslekler, koruma sigortasına sahip olamaz.
  Herhangi bir durumun sigorta kapsamında değerlendirilebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde meydana gelmesi şartı aranır. Vefat, ferdi kaza, sürekli sakatlık, hukuksal koruma, işsizlik gibi rizikolar belli şartlara bağlanarak, teminatlara dâhil edilmiştir.

  Pilot Koruma Sigortası Teminatları

  Ferdi Kaza Teminatı
  Ferdi Kaza Teminatı: deprem, sel, yanardağ püskürmesi vb doğal afetler
  Zehirli gaz solunması nedeniyle ortaya çıkan sağlık sorunları
  Yılan veya böcek sokması gibi durumlarda ortaya çıkan zehirlenme
  Yanık, ani hareket, burkulma gibi durumlarda ortaya çıkan adele ve sinir hasarları
  Kuduz benzeri ısırlma nedeniyle gelişen sağlık sorunları ve hayat kaybı
  Gibi durumlar ve kazalar neticesinde sürekli sakatlık, vefat durumlarında poliçede belirlenmiş limitler ve şartlar göz önüne alınarak güvence sağlanır.
  Sürekli sakatlık teminatının devreye girmesi için sakatlığın yukarıda bahsi geçen durumlardan hemen sonra veya iki yıl içinde alınan tedavinin sonunda sürekli sakatlığın kesinleşmesi gerekir. Vefat teminatının devreye girmesi durumunda pilot şahıs için ödenecek tazminatı yasalarca hak edenlere teminat limitleri çerçevesinde ödeme yapılır.
  Hukuksal Koruma Teminatı
  Pilotların taraf oldukları sözleşmeler nedeniyle ortaya çıkan hukuki sorunların çöüzümüne maddi güvence sağlar. Ayrıca pilotların yasalar önünde kendi haklarını aramaları için gerekli yasal süreçler için güvence sağlanmış olur. Pilot Koruma Sigortası ayrıca kişilerin birinci dereceden aile fertlerine de poliçe şartlarında belirtilen durumlar için hukuksal koruma sağlar.
  Tazminat, sosyal güvenlik uyuşmazlıkları, işçi – işveren, şahsi davalar, mesleğe özgü açılan davalar vb. birçok farklı adli süreç, hukuki koruma teminatı kapsamına alınmıştır. Bu tür durumlar için verilen maddi desteğin limiti 5 bin TL olarak belirlenmiştir. Sigorta poliçesi devam ettiği süre boyunca geçerlidir. Ek olarak; temyiz, yargılama uyuşmazlığı, avukatlık ücretleri ve danışmanlık ücretleri de poliçedeki şartlara bağlı olmak kaydıyla bu teminat içerisinde yer alır.

  İşsizlik Teminatı (Ek Teminat)

  İşsiz kalma durumu her meslek için süregelen bir risktir. Ayrıca işsiz kaldıktan sonra yeni iş bulmak her zaman çok kolay ve hızlı gerçekleşmeyebilir. Bu anlamda, Pilot Koruma Sigortası kapsamında ek teminatlardan birisi İşsizlik Teminatıdır.
  Şirketlerinin yaşadıkları mali sıkıntılar nedeniyle yaptığı işten çıkarmalar, işsizlik teminatı tarafından güvence altına alınır. Sigortalının rızası dışında tamamıyla şirketin mali dengeleri nedeniyle alınan işten çıkarma kararları neticesinde oluşan işsizlik mağduriyeti böylece giderilmiş olur.
  Sigortalının teminattan yararlanabilmesi için bazı şartları sağlaması gerekir;
  Sigorta girişini 18 ila 60 yaş aralığında yaptırmış olması şartı vardır. Ayrıca sigortanın yenilenebilmesi için pilotun 65 yaşını doldurmamış olması gerekir. Bununla birlikte kişinin son üç yıl içerisinde 600 günden fazla sigortalı çalışmış olması şartı aranmaktadır. Bu üç yılda aynı iş yerinde aralıksız bir yılı doldurmuş ve Türkiye İş Kurumu tazminat hakkını kazanmış olması koşulu da var.
  İşsizlik teminatındaki güvencelerin geçerli olması için çalışılan yerde 20 kişiden fazla çalışan olmalıdır.
  Bu şartlar oluştuğu takdirde sigorta şirketi tarafından aylık maksimum 20.000 TL olmak kaydıyla 6 ay boyunca sigortalıya ödeme yapılır. İşsizlik teminatının yıllık limiti 120.000 TL (üst sınır) olarak belirlenmiştir.
  İşsizlik teminatındaki ödemelerden yararlanmaya uygun kişilerin yeni iş bulmaları durumunda maaş farkları da karşılanıyor. Eski işten alınan maaşın %20’sinden daha az maaşla yeni bir işe girildiği zaman, aradaki fark miktarı sigorta şirketi tarafından 6 ay süreyle karşılanır.
  Son olarak, kişinin işten çıkarılma sebebi ekonomik problemler olsa dahi işten çıkarılma sebebinin resmi açıklamasında yer alan “düşük performans”, “görülen luzum” benzeri ifadeler, teminatı geçersiz kılar.
  İşsizlik durumunu sigorta şirketine, işsiz kalınan tarihten itibaren 60 gün içinde bildirmek zorundasınız.

  LİSANS KAYBI SORU-CEVAP

  1- AZAMİ YAŞ SINIRI NEDİR?

  Azami yaş sınırı 65’tir. Ancak 61 yaş ve üzerindekiler için teminat, kazadan kaynaklanan bedensel yaralanmalarla sınırlıdır.

  2- KALICI LİSANS KAYBINDA SİGORTA BEDELİ VE BEKLEME SÜRESİ NEDİR?

  Sigorta teminatları, 100.000$ – 150.000$ – 200.000$-300.000$
  Bekleme süresi yoktur. Ödeme 6 ay (180gün) içindedir.

  3-GEÇİCİ LİSANS KAYBINDA SİGORTA BEDELİ VE BEKLEME SÜRESİ NEDİR?

  Sigorta teminatları seçilen Lisans Kaybı teminatının aylık %2 si (2.000$-3.000$-4.000$-6.000$) dır. Poliçe bir yıllıktır. Geçici Lisans maximum 12 ay ve poliçenin yenilenmesiyle extra 12 ay daha öder. 90 gün üzerindeki raporlara ödeme yapar. Bekleme süresi yoktur.

  4- SİGORTACIYA VERİLEN BİLGİLERİN DOĞRU OLMAMASI DURUMUNDA NE OLUR?

  Sigortalı, kasıtlı ya da kasıtsız olduğuna bakılmaksızın Sigortacısına yanlış bilgi verirse veya somut bilgi vermezse, Sigortacı kendi takdirine bağlı olarak:
  – Bu sigortayı ( ödenen primi ya da primin bir kısmını iade etmeyerek ) yok hükmünde sayabilir;
  – Bu sigorta tarafından sağlanan teminatı değiştirebilir veya
  – Ek prim ödemesini şart koşabilir.

  5- SİGORTALI MÜRETTEBAT ÜYESİ HANGİ KRİTERLERİ KARŞILAMALIDIR?

  Sigorta süresince, ne şekilde adlandırıldığına bakılmaksızın Mürettebat Üyesi olan yeni çalışanlar da aşağıdaki kriterlerin tümünü karşılamalıdır:
  a) Çalışanın Sigortalı’nın Mürettebat Üyesi olduğu tarihten hemen önce en az 30 günlük bir süreyle pilot olarak görev yapmaya zihinsel ve fiziksel olarak tamamen uygun olması ve
  b) Çalışanın Sigortalı’nın Mürettebat Üyesi olduğu tarihten hemen önce 3 ay içerisinde 21 günü geçen bir hastalık izni almamış olması.

  6- UZUN SÜRELİ UÇAMAZ TAZMİNATI ( KALICI LİSANS KAYBI ) NEDİR?

  Sigortalı Mürettebat Üyesi, Sigortalı Mürettebat Üyesi’ nin sağlık belgesinin iptali ile sonuçlanan bedensel yaralanma veya hastalık sonucu sigorta süresi boyunca uçuşa elverişsiz hale gelirse ve sonrasında Raporlara göre , 5 yıl boyunca uçuşa elverişsiz olarak kalacaksa, Sigortacı Tazminat Çizelgesi’nde gösterilen Uzun Süreli Uçamaz Tazminatı’nı ödeyecektir.
  Ödenecek tazminat Sigortalı Mürettebat Üyesi’nin yaşına bağlı olduğundan, uçuşa elverişsizlik halinin başladığı yaş geçerli olacaktır. Ödeme süresi max 180 gündür.

  7- HANGİ İSTİSNAİ DURUMLARDA TAZMİNAT ÖDENMEZ?

  Bedensel yaralanma ve hastalık aşağıdakilerden birinin sonucu veya bunlardan kaynaklanarak oluşursa hiçbir tazminat ödenmeyecektir:
  – Suç Fiilleri
  – Silahlı Kuvvetler (aktif görev alma)
  – Kasıtlı Olarak Kendini Yaralama
  – HIV/ AIDS
  – Önceden Mevcut Koşullar (önceden bildirilip Sigortacı tarafından kabul edilenler hariç)
  – Bahisler veya Ödüller (örn. Rekor kırmayı amaçlamak)
  – İstisnai Tehlike (örn. insan hayatını kurtarmak)

  8- SİGORTALI MÜRETTEBAT ÜYESİ İÇİN TEMİNATIN OTOMATİK OLARAK KESİLMESİ HANGİ ŞARTLARDA MEYDANA GELİR?

  – Sigortalı Mürettebat Üyesi’nin görev yaptığı yerle olan iş ilişkisinin, bu sigortanın teminat verdiği bir uçuşa elverişsizlik hali dışında başka bir nedenle kesilmesi;
  – Sigortalı Mürettebat Üyesi’nin Sigortalı ile olan iş ilişkisinin sona ermesi;
  – Sigortalı Mürettebat Üyesi’nin ölmesi;
  – Sigortalı Mürettebat Üyesi’ne Uzun Süreli Uçamaz Tazminatı’nın ödenmiş olması;
  – Sigortalı Mürettebat Üyesi’nin azami yaş sınırına ulaşmış olması
  durumunda otomatik olarak sona erer.

  9- PRİM İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER NELERDİR?

  Sigortacı, ödeme vadesi geçtikten sonra 30 gün süreyle primin ödenmemesi durumunda aracıya yazarak bu sigortayı iptal edebilir veya teminatı askıya alabilir.
  Eğer prim, başlangıç tarihinde tamamen ödenecekse ve vadesi geçtikten sonra 30 gün süreyle primin ödenmemesi durumunda, Sigortacı, bu sigortayı yok hükmünde kabul edebilir. Sigortacı, primin ödenmediği süre içinde meydana gelen bir uçuşa elverişsizlik halinden kaynaklanan herhangi bir tazminat talebi için herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

  10- UÇUŞA ELVERİŞSİZLİK HALİNİN DERHAL SİGORTACI’YA BİLDİRİLMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ NEDİR?

  Sigortalı, Sigortacı’yı:
  – Herhangi bir uçuşa elverişsizlik halinin başlangıcından itibaren 60 gün içinde herhangi bir iş göremezlik durumunu veya
  – Sigortalı bir Mürettebat Üyesi’nin görevinden 30 günden fazla süreyle (yıllık izin hariç) uzak kalması durumunda bilgilendirilmelidir.
  Bu şart altındaki bildirim aracıya yazılı olarak verilecektir.

  11- ÖDEME ŞART VE KOŞULLARI NEDİR?

  Peşin ya da 6 taksitli dolar bazında merkez bankası kuru ile tahsil edilir.

  12- HERHANGİ BİR ŞİRKETTEN SİGORTALI OLMAK BU POLİÇEYİ ETKİLER Mİ?

  Kalıcı Lisans da, Bu poliçe kişinin TC sine yapılmakta, başka lisans poliçesi bu poliçenin ödeyeceği tazminatı etkilemez. Geçici Lisans tazminatında ise toplam yıllık kazanç ve diğer şirketlerden yapılan poliçeler toplamının yıllık maaş oranını aşması durumunda geçici aylık tazminatın %75 ini öder.

  13- LİSANS POLİÇESİ HAYAT POLİÇESİ GİBİ SÜRE SONUNDA BİRİKEN ÖDEMEYİ KİŞİYE GERİ ÖDER Mİ?

  Hayır, Lisans poliçesi yıllık yapılır, sadece hasarsızlık indirimi verir. Yıllık %10 dur.

  14- POLİÇE COVID-19 HASTALIĞINI KAPSAR MI?

  Evet %100 kapsam içindedir.

  15- BU POLİÇEYİ KESMEYE YETKİLİ KİŞİ YA DA KURUMLAR KİMLERDİR?

  Poliçeleştirmeyi sağlayan, yetkili tek Acente 7 Days Sigora ARACILIK HİZ. AŞ.dir.

  16- TALPA ÜYELİĞİ ZORUNLU MUDUR?

  Evet, bu proje Türkiye de ilk ve tektir. Talpa üyeliği şarttır.
  Türkiye’de sigortacılık sektöründe uluslararası standartlarda ve kalitede hizmet veren lider bir acente olmaktır.Müşterilerimizin ihtiyaçlarını saptayıp bilgiye ve deneyime dayalı hizmetlerimizi sunarak ihtiyaçları en kısa zamanda ve doğru bir şekilde karşılamaktır.
  Ayrıca acente özel indirimleri, satış sonrası müşteri memnuniyeti, sigorta danışmanlığı, ücretsiz hizmetler, bizi diğer acentelerden ayıran faktörlerdir. İşlerimizi dürüst bir yaklaşımla ve işimizin temas ettiği tüm insanlara, organizasyonlara ve çevrelere karşı saygı ile yapmak her zaman kurumsal sorumluluğumuzun özünde yer almıştır.
  Kullanıcılarımızın kişisel verilerini güvence altına almak, 7 Days Sigorta’ın sunduğu hizmetin en önemli bileşenlerinden biridir. 7 Days Sigorta’ın hizmet kalitesi standartlarına ek olarak, özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlükler ile kişisel verilerin güvenliği artık kanunen de güvence altında.

  7 Days Sigorta olarak sizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirmek isteriz.

  Poliçe teminatı ne zaman başlar? Poliçe teminatı ne zamandan itibaren yürürlüğe girer?
  Poliçenin teminatı sigorta primin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) poliçe yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu dolayısıyla poliçe teminatı başlamaz.

  Poliçe teminatı ne zaman başlar ve ne zaman sona erer?

  Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00’de başlar ve öğleyin saat 12.00’de sona erer.

  Poliçenin teminatı yer ya da kişi kullanımına bağlı verilebilir mi?

  Sigorta poliçesi, sigorta konusu aracın belirli günlerde, belli mesafeler altında veya belli kişiler tarafından kullanılması ve benzeri durumlarda oluşacak zararları kapsayacak şekilde düzenlenebilir. Bu poliçelerde teminatın içeriği poliçe üzerinde en az 14 punto büyüklüğünde harflerle poliçeye yazılır.
  Taksitli olarak düzenlediğim poliçemi peşine çevirmek istiyorum. Ne yapmalıyım?
  Müşteri hizmetleri merkezimizle iletişime geçmeniz halinde, mevcut poliçeniz iptal edilecek, iadesi yapılacak ve yerine yeni poliçe düzenlenebilecektir.
  Ruhsatı henüz oluşturulmamış “0” (sıfır) kilometre araçlara düzenlenen YK plakalı Trafik ve Kasko poliçelerinin 1 ay içerisinde iptal olmaması için ne yapılması gerekir?
  MüşteriYK plakalı olarak düzenlenmiş aracınızın karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortası, poliçe başlangıç tarihinden itibaren 1 ay içerisinde aracın gerçek plakası olacak şekilde plaka değişikliği düzenlenmedikçe, poliçe başlangıç tarihinden 1 aydan daha fazla süre geçtiğinde başlangıcından iptali yapılacaktır.” Kasko ve Trafik poliçelerinin iptal olmaması için poliçe başlangıcından itibaren 1 ay içerisinde 0216 606 47 67 nolu müşteri hizmetlerini arayarak bilgi güncellemesi yapılması yeterlidir.
  Yukarıda belirtilmiş olan bilgiler tüm sigorta şirketleri için geçerlidir.

  Talpa lisans kaybı sigortası

  Talpa koruma işsizlik poliçesi

  Lisans Kaybı Sigortası

  lisans kaybı sigortası nedir

  lisans kaybı poliçesi

  Talpa lisans kaybı sigortası yaptırmak istiyorsanız hemen teklif alabilirsiniz. Pilot lisans kaybı 7 Days Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ile sizinle.