Poliçe Genel Bilgileri

 

Poliçe teminatı ne zaman başlar? Poliçe teminatı ne zamandan itibaren yürürlüğe girer?

Poliçenin teminatı sigorta primin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) poliçe yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu dolayısıyla poliçe teminatı başlamaz.

Poliçe teminatı ne zaman başlar ve ne zaman sona erer?

Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00’de başlar ve öğleyin saat 12.00’de sona erer.

Poliçenin teminatı yer ya da kişi kullanımına bağlı verilebilir mi?

Sigorta poliçesi, sigorta konusu aracın belirli günlerde, belli mesafeler altında veya belli kişiler tarafından kullanılması ve benzeri durumlarda oluşacak zararları kapsayacak şekilde düzenlenebilir. Bu poliçelerde teminatın içeriği poliçe üzerinde en az 14 punto büyüklüğünde harflerle poliçeye yazılır.

Taksitli olarak düzenlediğim poliçemi peşine çevirmek istiyorum. Ne yapmalıyım?

Müşteri hizmetleri merkezimizle iletişime geçmeniz halinde, mevcut poliçeniz iptal edilecek, iadesi yapılacak ve yerine yeni poliçe düzenlenebilecektir.

Ruhsatı henüz oluşturulmamış “0” (sıfır) kilometre araçlara düzenlenen YK plakalı Trafik ve Kasko poliçelerinin 1 ay içerisinde iptal olmaması için ne yapılması gerekir?

MüşteriYK plakalı olarak düzenlenmiş aracınızın karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortası, poliçe başlangıç tarihinden itibaren 1 ay içerisinde aracın gerçek plakası olacak şekilde plaka değişikliği düzenlenmedikçe, poliçe başlangıç tarihinden 1 aydan daha fazla süre geçtiğinde başlangıcından iptali yapılacaktır.” Kasko ve Trafik poliçelerinin iptal olmaması için poliçe başlangıcından itibaren 1 ay içerisinde 0216 888 10 34 nolu numarayı arayarak bilgi güncellemesi yapılması yeterlidir.

Yukarıda belirtilmiş olan bilgiler tüm sigorta şirketleri için geçerlidir.

 

Hasar Anında

 
Çarpma-çarpışma hasarlarında hangi belgeler isteniyor?
- Kaza tespit tutanağı - Hasarlı kısımları gösteren fotoğraflar - Sigortalının ehliyet/ruhsat fotokopisi - Beyan ( kaza tespit tutanağı yok ise ) - Aracın anlaşmalı olmayan serviste tamir görmesi durumunda; 1 - Fatura 2 - Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri gönderilmelidir.
Cam hasarlarında hangi evraklar isteniyor?
- Hasarınızın nasıl olduğunu anlatan detaylı bir beyan /zabit - Ruhsat fotokopisi - Hasarınız seyir halinde olmuş ise ehliyet fotokopisi - Hasarlı aracın fotoğrafları - Aracın anlaşmalı olmayan serviste tamir görmesi durumunda; 1 - Fatura 2 - Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri
Aracım park halindeyken gerçekleşen hasarlarda hangi belgeler isteniyor?
- Karakoldan tutturulmuş polis zabtı - Hasarınızın nasıl olduğunu anlatan detaylı bir beyan ( zabıt yok ise ) - Ruhsat fotokopisi - Hasarlı aracın fotoğrafları - Aracın anlaşmalı olmayan serviste tamir görmesi durumunda; 1 - Fatura 2 - Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri
Aracımdaki radyo teyp çalındığında hangi belgeler isteniyor?
- Karakoldan tutturulmuş polis zaptı - Ruhsat fotokopisi - Hasarlı aracın fotoğrafları - Aracın anlaşmalı olmayan serviste tamir görmesi durumunda; 1 - Fatura 2 - Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri
Aracım çalındığında hasar dosyası için hangi belgeler isteniyor?
- Karakoldan tutturulmuş polis zaptı - Temiz kağıdı (vergi makbuzlar,vergi dairesinden borcu yoktur yazısı) - Aracın trafikten kaydının silindiğine dair belge - Asayiş şube müdürlüğünden bulunamadı yazısı - Aracın asil ve yedek anahtarları 1 - Fatura 2 - Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri
 

Sıkça Sorulan Sorular

 
Lisans Kaybı

LİSANS KAYBI SORU-CEVAP

1- AZAMİ YAŞ SINIRI NEDİR?

Azami yaş sınırı 65’tir. Ancak 61 yaş ve üzerindekiler için teminat, kazadan kaynaklanan bedensel yaralanmalarla sınırlıdır.

2- KALICI LİSANS KAYBINDA SİGORTA BEDELİ VE BEKLEME SÜRESİ NEDİR?

Sigorta teminatları, 100.000$ – 150.000$ – 200.000$-300.000$

Bekleme süresi yoktur. Ödeme 6 ay (180gün) içindedir.

3-GEÇİCİ LİSANS KAYBINDA SİGORTA BEDELİ VE BEKLEME SÜRESİ NEDİR?

Sigorta teminatları seçilen Lisans Kaybı teminatının aylık %2 si (2.000$-3.000$-4.000$-6.000$) dır. Poliçe bir yıllıktır. Geçici Lisans maximum 12 ay ve poliçenin yenilenmesiyle extra 12 ay daha öder. 90 gün üzerindeki raporlara ödeme yapar. Bekleme süresi yoktur.

4- SİGORTACIYA VERİLEN BİLGİLERİN DOĞRU OLMAMASI DURUMUNDA NE OLUR?

Sigortalı, kasıtlı ya da kasıtsız olduğuna bakılmaksızın

Sigortacısına yanlış bilgi verirse veya somut bilgi vermezse

Sigortacı kendi takdirine bağlı olarak:

– Bu sigortayı ( ödenen primi ya da primin bir kısmını iade etmeyerek ) yok hükmünde sayabilir;

– Bu sigorta tarafından sağlanan teminatı değiştirebilir veya

– Ek prim ödemesini şart koşabilir.

5- SİGORTALI MÜRETTEBAT ÜYESİ HANGİ KRİTERLERİ KARŞILAMALIDIR?

Sigorta süresince, ne şekilde adlandırıldığına bakılmaksızın Mürettebat Üyesi olan yeni çalışanlar da aşağıdaki kriterlerin tümünü karşılamalıdır:

a) Çalışanın Sigortalı’nın Mürettebat Üyesi olduğu tarihten hemen önce en az 30 günlük bir süreyle pilot olarak görev yapmaya zihinsel ve fiziksel olarak tamamen uygun olması ve

b) Çalışanın Sigortalı’nın Mürettebat Üyesi olduğu tarihten hemen önce 3 ay içerisinde 21 günü geçen bir hastalık izni almamış olması.

6- UZUN SÜRELİ UÇAMAZ TAZMİNATI ( KALICI LİSANS KAYBI ) NEDİR?

Sigortalı Mürettebat Üyesi, Sigortalı Mürettebat Üyesi’ nin sağlık belgesinin iptali ile sonuçlanan bedensel yaralanma veya hastalık sonucu sigorta süresi boyunca uçuşa elverişsiz hale gelirse ve sonrasında Raporlara göre , 5 yıl boyunca uçuşa elverişsiz olarak kalacaksa, Sigortacı Tazminat Çizelgesi’nde gösterilen Uzun Süreli Uçamaz Tazminatı’ nı ödeyecektir. Ödenecek tazminat Sigortalı Mürettebat Üyesi’nin yaşına bağlı olduğundan, uçuşa elverişsizlik halinin başladığı yaş geçerli olacaktır. Ödeme süresi max 180 gündür.

7- HANGİ İSTİSNAİ DURUMLARDA TAZMİNAT ÖDENMEZ?

Bedensel yaralanma ve hastalık aşağıdakilerden birinin sonucu veya bunlardan kaynaklanarak oluşursa hiçbir tazminat ödenmeyecektir:

– Suç Fiilleri

– Silahlı Kuvvetler (aktif görev alma)

– Kasıtlı Olarak Kendini Yaralama

– HIV/ AIDS

– Önceden Mevcut Koşullar (önceden bildirilip Sigortacı tarafından kabul edilenler hariç)

– Bahisler veya Ödüller (örn. Rekor kırmayı amaçlamak)

– İstisnai Tehlike (örn. insan hayatını kurtarmak)

8- SİGORTALI MÜRETTEBAT ÜYESİ İÇİN TEMİNATIN OTOMATİK OLARAK KESİLMESİ HANGİ ŞARTLARDA MEYDANA GELİR?

– Sigortalı Mürettebat Üyesi’nin görev yaptığı yerle olan iş ilişkisinin, bu sigortanın teminat verdiği bir uçuşa elverişsizlik hali dışında başka bir nedenle kesilmesi;

– Sigortalı Mürettebat Üyesi’nin Sigortalı ile olan iş ilişkisinin sona ermesi;

– Sigortalı Mürettebat Üyesi’nin ölmesi;

– Sigortalı Mürettebat Üyesi’ne Uzun Süreli Uçamaz Tazminatı’nın ödenmiş olması;

– Sigortalı Mürettebat Üyesi’nin azami yaş sınırına ulaşmış olması durumunda otomatik olarak sona erer.

9- PRİM İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER NELERDİR?

Sigortacı, ödeme vadesi geçtikten sonra 30 gün süreyle primin ödenmemesi durumunda aracıya yazarak bu sigortayı iptal edebilir veya teminatı askıya alabilir.

Eğer prim, başlangıç tarihinde tamamen ödenecekse ve vadesi geçtikten sonra 30 gün süreyle primin ödenmemesi durumunda, Sigortacı, bu sigortayı yok hükmünde kabul edebilir. Sigortacı, primin ödenmediği süre içinde meydana gelen bir uçuşa elverişsizlik halinden kaynaklanan herhangi bir tazminat talebi için herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

10- UÇUŞA ELVERİŞSİZLİK HALİNİN DERHAL SİGORTACI’YA BİLDİRİLMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ NEDİR?

Sigortalı, Sigortacı’yı:

– Herhangi bir uçuşa elverişsizlik halinin başlangıcından itibaren 60 gün içinde herhangi bir iş göremezlik durumunu veya

– Sigortalı bir Mürettebat Üyesi’nin görevinden 30 günden fazla süreyle (yıllık izin hariç) uzak kalması durumunda bilgilendirilmelidir.

Bu şart altındaki bildirim aracıya yazılı olarak verilecektir.

11- ÖDEME ŞART VE KOŞULLARI NEDİR?

Peşin ya da 6 taksitli dolar bazında merkez bankası kuru ile tahsil edilir.

12-HERHANGİ BİR ŞİRKETTEN SİGORTALI OLMAK BU POLİÇEYİ ETKİLER Mİ?

Kalıcı Lisans da, Bu poliçe kişinin TC sine yapılmakta, başka lisans poliçesi bu poliçenin ödeyeceği tazminatı etkilemez. Geçici Lisans tazminatında ise toplam yıllık kazanç ve diğer şirketlerden yapılan poliçeler toplamının yıllık maaş oranını aşması durumunda geçici aylık tazminatın %75 ini öder.

13-LİSANS POLİÇESİ HAYAT POLİÇESİ GİBİ SÜRE SONUNDA BİRİKEN ÖDEMEYİ KİŞİYE GERİ ÖDER Mİ?

Hayır, Lisans poliçesi yıllık yapılır, sadece hasarsızlık indirimi verir. Yıllık %10 dur.

14- POLİÇE COVID-19 HASTALIĞINI KAPSAR MI?

Evet %100 kapsam içindedir.

15-BU POLİÇEYİ KESMEYE YETKİLİ KİŞİ YA DA KURUMLAR KİMLERDİR?

Poliçeleştirmeyi sağlayan, yetkili tek Acente 7 DAYS SİGORTA ARACILIK HİZ. AŞ.dir.

16-TALPA ÜYELİĞİ ZORUNLU MUDUR?

Evet, bu proje Türkiye de ilk ve tektir. Talpa üyeliği şarttır.

Kasko Nedir?
Aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi veya kaza sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alan isteğe bağlı bir sigorta türüdür.
Trafik Sigortası Nedir?
Bir motorlu taşıtın kusurlu olarak üçüncü şahıslara verdiği zararları karşılar. Tazminat ile maddi zararların yanısıra, kazaya ilişkin tedavi giderleri ile zarar gören kişilerin sakat kalması veya hayatını kaybetmesi hallerinde kazada zarar görenin desteğinden mahrum kalanlara ödeme yapar. Destekten mahrumiyet tazminatı kazada hayatını kaybeden veya sakat kalan kişinin yaşına, gelirine göre değişiklik gösterir.
Cep Telefonu veya Mail Bilgilerimi Yanlış Girersem Ne Olur?
Cep telefonu ve e-posta, poliçe, bilgilendirme formu ve şifre gibi önemli bilgileri göndermek amacıyla kullanılmaktadır. Size özel ayrıcalıklı hizmetlerinizden yararlanmak için bu bilgilerinizin doğru bilgiler olması gerekiyor.
Neler Teminata Dahildir?

Poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan menfaatin aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır.

1 - Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması,

2 - Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,

3 - Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,

4 - Aracın yanması,

5 - Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi teminata dahildir.

Trafik Poliçesinin Teminatları Nelerdir?
Araç ve Kaza Başına Maddi, Kişi ve Kaza Başına Sağlık Giderleri, Kişi ve Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm.
Teminat Kapsamına Göre Kasko Sigortası Ürünleri Nasıl Sınıflandırılır?

Dar Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarından bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği üründür.

Genişletilmiş Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

Tam Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği üründür.

Sigorta şirketleri teminatın içeriğine göre poliçe başlığında en az 16 punto büyüklüğünde harflerle söz konusu ürün ismini yazmaktadırlar.

Trafik Poliçem Yurt Dışında Geçerli mi?
Trafik sigortası Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. Yurt dışına çıkmadan önce gidilecek ülke yeşilkart (greencard pool) a üye bir ülke ise, yeşilkart satın alınarak, teminatın devamı sağlanabilir.
Taksitli Olarak Düzenlediğim Poliçemi Peşine Çevirmek İstiyorum. Ne Yapmalıyım?
Müşteri hizmetleri merkezimizle iletişime geçmeniz halinde, mevcut poliçeniz iptal edilecek, iadesi yapılacak ve yerine yeni poliçe düzenlenebilecektir.
Poliçe Teminatı Ne Zaman Başlar?
Poliçenin teminatı sigorta primin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) poliçe yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu dolayısıyla poliçe teminatı başlamaz.
 

Kişisel Verilerin Korunması

 

Kullanıcılarımızın kişisel verilerini güvence altına almak, 7 Days Sigorta’ın sunduğu hizmetin en önemli bileşenlerinden biridir. 7 Days Sigorta’ın hizmet kalitesi standartlarına ek olarak, özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlükler ile kişisel verilerin güvenliği artık kanunen de güvence altında.

7 Days Sigorta olarak sizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

İşbu Bilgilendirme’nin amacı, 7 Days Sigorta Anonim Şirketi tarafından yönetilmekte olan https:/7dayssigorta.com adresinde yer alan internet sitesinin kullanımı sırasında elde edilen ve üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. 7 Days Sigorta, işbu Bilgilendirme hükümlerini dilediği zaman site üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. 7 Days Sigorta, yaptığı güncelleme ve değişiklikler site yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Veri Sorumlusu

07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz 7 Days Sigorta, Veri Sorumlusu sıfatına sahiptir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu olarak 7 Days Sigorta, tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Toplanan Kişisel Veriler

Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, cep telefonu, ev telefonu, iş telefonu, adresi, e-posta adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası, kimlik, ehliyet fotokopisi ve benzer diğer belgeler.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Nüfus ve ehliyet gibi belgelerde bulunan bilgiler, verilen hizmet kapsamında sağlanan sigorta poliçesi bağlamında gerekli olabilecek, daha önceki sigortalılık durumuna ilişkin, mesleki durumuna ilişkin, sağlık durumuna ilişkin ve/veya sigortalanan değerlere ilişkin bilgiler.

Görsel ve İşitsel Veri: Fotoğraf, ses kayıtları, sigortalanan değerlere ilişkin fotoğraflar.

Kullanım Verileri: Çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 7 Days Sigorta Çağrı Merkezlerini arama nedenleriniz, ses kayıtları, incelenen sigorta poliçe ve teklifleri, son ziyaret tarihi, ziyaret edilen internet siteleri, görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi, hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri sorunlar.

Müşteri ve/veya teklif alan olarak talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilebilmesi ve size uygun hizmetin sunulabilmesi için ihtiyaç duyulan kişisel verileriniz; web sitelerimiz üzerinden yapılmış olan dijital başvurular, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya, müşteri görüşmeleri, sigorta şirketleri, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi gibi kanallar aracılığıyla toplanmakta olup yasal süreler ve şartlar kapsamında saklanmaktadır. Elde ettiğimiz kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında 7 Days Sigortaya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işbu Bilgilendirme’deki amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla orantılı olarak işlenebilir. İşbu Bilgilendirme kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dahilinde işlenecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:

Kişisel verileriniz, Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında ürün ve hizmetlerle ilgili olarak gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemde işlem sahibini ve muhatabını belirlemek üzere kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerinizin kaydedilmesi, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlemesi, talep edilen sigorta türüne göre sigortalanacak değere ilişkin gerekli bilgi ve belgelerin toplanması, sigorta poliçesi yenileme ve zeyil işlemlerinin yapılabilmesi, prim ödemelerine ilişkin olası sorunların haber verilmesi, ihtiyaç veya hasar halinde gerekli süreçlerin yürütülmesine destek olunması, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve aramızdaki sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, sizlere daha iyi bir hizmet sağlamak, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek, rızanız olması halinde ürün/hizmet/reklam/kampanyalar hakkında haber verilebilmesi ve size özel kampanya ve faydalar hazırlayabilmesi ve kullandırılabilmesi, memnuniyetinizi ölçebilmek için anket yapılabilmesi, çağrı merkezi hizmetlerinin sunulabilmesi ve ticari faaliyetlerini geliştirmek amaçlarıyla tarafımızca kullanılabilecektir.

7 Days Sigorta iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler ile yasal düzenlemelerden doğan yükümlülükler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için 7 Days Sigorta, tarafından iş ortağı/müşteri/tedarikçiler ile yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri ifa etme, hak tesis etme, hakları koruma, ticari ve hukuki değerlendirme süreçlerini yürütme, hukuki ve ticari risk analizleri yapma, hukuki uyum sürecini yürütme, mali işleri yürütme, yasal gereklilikleri yerine getirme, yetkili kurum, kuruluş ve mercilerin kararlarını yerine getirme, taleplerini cevaplama, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Bu bilgiler grup şirketlerimiz, ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, iş ortaklarımız, denetim şirketleri, sigorta şirketleri, elektronik ileti gönderimi sağlayıcı firmaları, sigorta poliçesine ilişkin belgelerin ulaştırılabilmesi için posta ve kargo şirketleri, gerekli olduğu durumda ve ölçüde avukatları ile veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

Ayrıca, ilgili bilgiler 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla doğrudan 7 Days Sigorta A.Ş. veya ilgili sigorta şirketi tarafından ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

Cihazınıza yerleştirilen çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile işbu Bilgilendirme’de belirtilen kapsam ve amaçlarla paylaşılabilecektir.

7 Days Sigorta A.Ş. kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler ve amaçlar dahilinde bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

Kişisel Verileri Saklama Süresi

7 Days Sigorta A.Ş. toplanan kişisel verileri, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve kanuni zamanaşımı süresince saklayacaktır.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

7 Days Sigorta A.Ş. kişisel verileri güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilmektedir.

7 Days Sigorta A.Ş. elde ettiği kişisel verileri bu işbu Bilgilendirme ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. 7 Days Sigorta A.Ş. işbu Bilgilendirme uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet etmeleri için gerekli uyarı ve denetim faaliyetlerini icra edeceğini beyan eder.

Portal üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde 7 Days Sigorta A.Ş. link verilen uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesi Kapsamında Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle 7 Days Sigorta A.Ş. iletmeniz durumunda 7 Days Sigorta A.Ş. talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usül ve Esasları Hakkında Tebliği’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Bu kapsamda dilediğiniz zaman Kanunun 11. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz.

Buna göre kişisel verisi işlenen müşterilerimiz;

- Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme

- İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal yükümlülük sürelerinin sona ermesi halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,

- İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,

- Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme,

haklarına sahiptirler.

7 Days Sigorta cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

- Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

- Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

- Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

- Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir