nakliyat sigortası

Nakliyat Sigortası

Sigorta kapsamında, sigortalıya ait malların taşınması esnasında söz konusu malların, sigortalı ile sigortacı arasında mutabık kalınarak kararlaştırılmış fiyat, teminat limiti, şart ve süre kapsamında, göreceği maddi zararlar teminat kapsamına alınmaktadır.

Sigortalı ve sigortacı, işin özelliklerine göre depo primli ya da sefer esaslı poliçe tanzimine karar verebilir. Depo primli seçilmesi durumunda, sigorta süresi içinde yapılacak tahmini toplam sevkiyat tutarı temel alınarak hesaplanan prim tutarının peşinen ya da kararlaştırılmışsa taksitler halinde ödenmesi gerekir.

Bu sözleşmeler için sevkiyat öncesi herhangi bir bildirim yükümlülüğü yoktur, sadece sözleşme üzerinde mutabık kalınan bildirim süreleri içerisinde sevkiyat listelerinin iletilmesi esastır.

Sefer esaslı seçilmesi durumunda ise, sevkiyat başlamadan önce sigortacıya bildirimi ve mutabık kalınan şartlar çerçevesinde hesaplanacak primi peşinen ödemesi esas olup, sigortacının bildirilmeyen sevkiyat nedeniyle oluşacak zararlardan sorumluluğu olmayacaktır.

En uygun nakliyat sigortası poliçe fiyatları için 7Days Sigorta olarak 7/24 hizmetinizdeyiz.

Nakliyat sigortalarında genel anlamda alt branşlar için riskler 3 ana gruba ayrılmıştır, Tam Ziya, Geniş Teminat ve Dar Teminattır.

Tam Ziya: Sigorta konusu malların ve nakil aracın tamamen kullanılamayacak duruma gelmesi halidir.

Geniş Teminat: Beklenmeyen ve öngörülemeyen her türlü fiziksel hasar ve kayıpların teminat altına alınmasıdır.

Dar teminat: Malın tam ziya ile zarar görmesine ek olarak doğal afetler sonucu oluşan zararların da  teminat altına alınmasıdır.

  • EMTİA(YÜK) SİGORTASI: Tam ziya, dar teminat ve geniş teminat klozlarını kapsar
  • TAŞIYICI SORUMLULUK: Geniş teminat ve dar teminat klozlarını kapsar
  • YAT SİGORTALARI: Geniş teminat ve dar teminat klozlarını kapsar

TAŞIYICI SORUMLULUK SİGORTASI

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası, yurtiçinde taşımacılık hizmeti veren taşıyıcı veya nakliyecilerin, taşıma esnasında sorumluluğu altında bulunan üçüncü şahıs yüklerinde meydana gelebilecek hasar ve kayıplara karşı yasal sorumluluğunu teminat altına almaktadır.

Dar Teminat; Tam ziya riskine ilaveten, nakil vasıtasının karışacağı kazaya bağlı olarak (çarpma, çarpışma, devrilme, yangın vb.) yükün göreceği kısmi zararlarda teminat altına alınmaktadır.

Geniş Teminat; All risk olarak bilinen ve Institute Cargo Clauses (A) ile belirtilen istisnalar dışında kalan tüm riskleri teminat altına alan teminat türüdür.

KIYMET NAKLİYAT SİGORTALARI

Para ve kıymetli evrakın, zırhlı araçlar ile ve görevliler nezaretinde veya posta yolu ile yapılan sevkiyatında uğrayacakları hasar ve kayıpları, silahlı gasp ve soygun dahil olmak üzere teminat altına alır.

Tekne (Yat) Sigortaları

Tekne sigortalarında asıl amaç gemidir. Teknenin denizlerde, iç sularda (göl ve nehirler), limanda, marinada bağlıyken, deneme seferinde, tehlike halindeki başka bir gemiyi çekerken, yatma haricinde veya karada inşa halinde iken, sigorta ettirenin isteğine bağlı olarak bir ücret karşılığında belli rizikolara karşı sigortalanmasıdır.

Para ve kıymetli evrakın, zırhlı araçlar ile ve görevliler nezaretinde veya p

7 Days Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş

Hızlı geri dönüş ve bilgilendirme almak istiyorsanız bizlere;

– Whatsapp veya

– Form Doldurarak

Ulaşabilirsiniz.

    Sigorta Teklifi İste

    Soru: 9 x 4